1. Doğrudan Demokrasi - Ortak geleceğimizin belirlenmesinde tüm insanların eşit söz sahibi olması gerektiğine inanıyoruz. Karar verme gücünün aşağıdan yukarıya gelmesini sağlayarak kendi geleceğini belirleme için örgütleniyoruz. Tüm iktidar halka.

2. Hiyerarşi Karşıtlığı - Tüm tahakküm sistemlerine karşıyız. Kapitalizme, patriarkaya, emperyalizme, beyaz üstünlüğüne ve diğer tüm boyunduruk biçimlerine karşı savaşıyoruz ve en çok ötekileştirilmişlerin sesini yükseltiyoruz. Martin Luther King'in radikal bir değerler devrimi çağrısını benimsiyor ve sömürgeci, kapitalist ve hiyerarşik değerlere karşı feminist, eşitlikçi ve yerli değerleri savunuyoruz.

 3. Ekoloji - İnsanlığın kaderi yeryüzündeki diğer tüm yaşamlarla iç içedir. Yerli bilginin ve ekolojik bilimin bütünsel ve yeniden yapılandırıcı boyutlarını benimsiyoruz. Kapitalizm gezegenimizdeki yaşamı öldürüyor ve biz insan toplumlarını doğal dünyanın geri kalanıyla yeniden uyumlu hale getirerek yaşamı sürdürmek için savaşıyoruz.

4. Dayanışma Ekonomisi - Ekonomik demokrasi Ekosistemlerimizin korunması ve topluluklarımızın kendi kaderini tayin etmesi için esastır. Kâr sistemini ortadan kaldırmaya ve komünal, işbirliğine dayalı ekonomi ve karşılıklı yardım etiği yoluyla ekonomik karar alma sürecini toplulukların ve işçilerin eline vermeye çalışıyoruz.

5. Temelden Devrim - Hareketimiz, yaşayan alternatifler yaratmakla birlikte, yıkıcı kapitalist sisteme karşı kolektif direniş yoluyla baskıcı toplumumuzu dönüştürmeyi amaçlar. Devlet dışında demokrasi ve karşılıklı yardımlaşmayı inşa ederek, mevcut sisteme karşı duruyor ve onun yerini alacak geleceği yaratırken topluluklarımızda ikili iktidar için örgütleniyoruz. Yeni dünyayı eskinin kabuğunda inşa ediyoruz.

6. Çeşitlilik İçinde Birlik: Hareketimizde en geniş yelpazedeki insan kimliklerini ve deneyimlerini kutluyoruz. Çeşitliliğimiz ve birbirimizle olan ilişkilerimiz en büyük gücümüzdür. Bu bütünün, parçaların toplamından daha büyük olduğuna ve karşılıklı bağımlılığımızın ve ortak insanlığımızın bizi birleştirdiğine inanıyoruz. Yol uzun ve birlikte yürümeliyiz.

Kaynak: https://www.symbiosis-revolution.org/points-of-unity/

Türkçeye Çeviren: Reha Alpay